DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Slovníček
Pojem
Vysvětlení
Bastion část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla
Reduit malý pevnostní, většinou patrový hrádek uvnitř vnější hradby určený pro krajní obranu, vybaven děly, střelivem a zásobami potravin
Fort fort neboli pevnůstka či tvrz je samostatně stojící předsunutý dělostřelecký objekt,
pětiúhelníkového, šestiúhelníkového či osmiúhelníkového půdorysu, chráněný příkopy a zemními valy
Parkán
zesilující prvek gotických opevnění,
jedná se o prostor mezi vyšší hlavní a nižší parkánovou hradbou, většinou upravený navážkou zeminy
Bašta část opevnění vybíhající z linie obranné hradby, určená k bočnímu odstřelování útočníků
Fortna brána pro pěší v klášterech,
v opevnění
Kurtina hradba spojující bastiony
Detašovaný oddělený, samostatný, izolovaný
Polygonální mnohoúhelníkový
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek