DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Opevnění
Nejstarší zmínka o olomouckém opevnění pochází z roku 1321. Olomouc obklopoval základní systém hradeb s úzkým parkánem, obkročmo situovanými věžemi bran a hranolovými věžemi, které se střídaly s půlkruhovými baštami. Na severu a západě si rovinatý terén vynutil dvojí linii obrany, která byla posílena vodním příkopem. K tehdejšímu systému patřily i z většiny nedochované městské brány a také fortny. V průběhu staletí pak docházelo k dalšímu zlepšování obranného systému. V polovině 18. století se zásluhou Marie Terezie přebudovala na moderní bastionovou pevnost. O století později byl obranný systém města rozšířen o soustavu předsunutých pevnůstek. Olomoucká pevnost byla zrušena dne 9. března 1886, protože ohraničení města hradbami bránilo jeho dalšímu rozvoji. Nedílnou součástí pevnosti byly také kasárenské a jiné vojenské objekty např. Tereziánská zbrojnice, Edelmannův palác, Hanácké kasárny, Vodní kasárny, budova Vojenské pekárny.

 
   - současná městská zástavba historického jádra
   - současné části pevnosti Olomouc
   - současný Mlýnský potok
- Hanácká kasárna - Cikánská branka
- Dům armády - hranolová obranná věž
- Vojenská pekárna - okrouhlá románská věž
- Tereziánská zbrojnice - prostor zbořené Vnitřní Hradské brány
E - Korunní pevnůstka - Židovská brána
F - Vodní kasárna - Michalský výpad
- prostor zbořené městské zbrojnice - Katovská branka
- prostor zbořených Mořických kasáren - prostor zbořené Blažejské brány
CH - Dělostřelecké kasárny - prostor zbořené Kateřinské brány
I - Ravelin č. 27 10 - prostor zbořené Dolní brány
  11 - Terezská brána
  12 - prostor zbořené Střední brány
  13 - prostor zbořené tzv. Putzentürl-pförtl
  -
  15 - prostor zbořené Litovelské brány
  16 - pozůstatky středověkého opevnění s Prašnou věží
  17 - pozůstatky renesančního opevnění s Růžovou brankou
  18 - prostor zbořené Rohelské brány a zbořené Vodární věže
  19 - prostor zbořené Barbořiny brány s pozůstatky pozdněgotických hradeb
  20 - prostor zbořené Nové brány
  21 - pozůstatky Špitálského bastionu
  22 - bývalá Brána Všech svatých
  23 - Locatelliho bastion
  242526 - pás středověkých hradeb
 
 

 
 
 
 
 
 
Raportní plán Bastionové pevnosti Olomouc
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek